Looking For Anything Specific?

ทำไมคนไทยไม่กลัวตำรวจ Thai Police

     เป็นเรื่องที่น่าแปลกมาก เมื่อเราดูข่าวต่างๆที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ พบว่าเดี๋ยวนี้การบังคับใช้กฎหมายของตำรวจไทย ดูเหมือนหย่อนยานแล้วปล่อยปละละเลยเป็นจำนวนมาก ลองมาช่วยกันวิเคราะห์หาเหตุผลกันดีไหมครับ

    แต่ก่อนอื่นต้องมาอธิบายคำว่า "กลัว" ของบทความนี้กันก่อน คำว่ากลัวในบทความนี้หมายถึงผู้กระทำผิดกฎหมายมักจะไม่เกรงกลัวตำรวจนะครับไม่ใช่หมายถึงประชาชนผู้สุจริตโดยทั่วไป
 
     หลายๆครั้งที่เราเห็นตำรวจโดนประชาชนด่าทอ แสดงความก้าวร้าว หรือท้าทายในอำนาจกฎหมายทั้งๆที่ตนเองกระทำผิด ในขณะที่ตำรวจเองก็ไม่ได้ตอบโต้อะไร แต่มักเลือกที่จะดำเนินการตามข้อกฎหมายในภายหลัง จนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว

     หรือแม้แต่ในเหตุการณ์ที่มีการใช้อาวุธ ตำรวจส่วนมากก็ไม่กล้าที่จะใช้อาวุธปืนประจำตัวของตัวเอง เพื่อป้องกันชีวิตทรัพย์สินของตัวเองและผู้อื่น ซึ่งแตกต่างจากตำรวจในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเป็นต้น

     ผู้เขียนเห็นว่ามันมีหลายเหตุผลด้วยกัน แม้จะมีข้อกฎหมายที่ให้สิทธิ์ในการใช้อาวุธเพื่อป้องกันตัวได้ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว หลังจากใช้อาวุธปืนหรืออาวุธใดก็ตามเพื่อป้องกันตัวในฐานะตำรวจ มักจะทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาอย่างมากมาย และยังต้องขึ้นศาลอีกด้วยในบางครั้ง

     อีกทั้งภาพพจน์ของตำรวจไทยเองก็มักจะถูกมองในแง่ลบเป็นประจำ ชนิดที่เรียกว่ายืนเฉยๆก็ผิดแล้ว นั่นก็ต้องยอมรับว่าตำรวจใกล้ชิดประชาชนมาก จนทำให้มีทั้งข้อดีและมีข้อผิดพลาดได้ง่าย

     ถึงแม้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะพยายามปรับปรุงภาพพจน์ทั้งหมดอยู่ตลอด รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กับหน่วยงานต่างๆและภาคเอกชน จนบางทีก็เหมือนทำงานที่ไม่ใช่หน้าที่จนมากเกินไปหรือเปล่า 

     และยังไม่นับถึงคำสั่งรายวันที่ออกมาได้ตลอด โครงการมากมายที่ส่งต่อมาจากข้างบนหลายลำดับชั้น และยังต้องทำสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจอีกมากมาย ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความอ่อนล้าและเบื่อหน่ายแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติ

     ทั้งหลายเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงถึงผู้ปฏิบัติ ทั้งความเหนื่อยล้าเบื่อหน่ายและไร้การปกป้องเมื่อมีปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่

     จากแนวทางบางอย่างที่สั่งสมกันมานาน จนไม่อาจจะแก้ได้ ทำให้องค์กรตำรวจดูเหมือนไร้ความศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะเมื่อเวลาเจอกับนักการเมืองนักธุรกิจหรือผู้ทรงอิทธิพลต่างๆ ที่หลายครั้งดูคล้ายกับว่าจะได้รับความอะลุ่มอล่วยเป็นพิเศษ

     ทำให้องค์กรตำรวจในสายตาประชาชนดูไม่ค่อยได้รับความน่าเชื่อถือและศรัทธามากนัก ตำรวจในระดับผู้ปฏิบัติการจึงมักจะโดนปฏิกิริยาในแง่ลบจากประชาชนเสมอ เรียกว่าทำดีแค่ไหนอย่างมากก็แค่เสมอตัว 

     ผู้เขียนเองวิเคราะห์ว่าการที่ตำรวจถูกมองในแง่ลบ และมักไม่ได้ความเคารพตามความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่เห็นเป็นข่าวโซเชียลอยู่เป็นประจำ เป็นสาเหตุจากภายในองค์กรส่วนหนึ่ง ที่มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติมากจนเกินไป ทำให้กำลังพลอ่อนล้าและเบื่อหน่าย จนส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่อาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้คนกระทำผิดมักไม่กลัวตำรวจครับ

     ส่วนผู้อ่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร comment พูดคุยกันได้นะครับ
     
     

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น