Looking For Anything Specific?

เคยโดนจับคดียาเสพติดก็เป็นตำรวจได้

      เอกสารสำคัญจากศาลปกครองที่ถูกเผยแพร่อยู่ตอนนี้ แสดงเหตุผลให้เห็นว่า แม้จะเคยถูกจับ ถูกพิพากษาลงโทษ คุมประพฤติแล้ว แต่ทำไมยังมาเป็นตำรวจได้

     จากเอกสารคำพิพากษาของศาลปกครองที่มีผู้ฟ้อง กองบัญชาการตำรวจภาค 5 ด้วยสาเหตุที่สอบติดนักเรียนนายสิบตำรวจ แต่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ไม่รับเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจด้วยเหตุผลที่เคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

     โดยให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องเคยกระทำผิดสมัยยังเป็นเด็กและเยาวชน แต่ปัจจุบันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว ทั้งยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนให้สามารถเข้ารับราชการได้ รายละเอียดปรากฎดังเอกสารในลิ้งค์นี้

 https://admincourt.go.th/admincourt/Casefile/admcase/document/signed/pdf/2551/01012-510357-1f-550116-0000095724.pdf


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น