Looking For Anything Specific?

Liverpool ไม่ใช่หงส์ แต่เป็นนกที่ไม่มีอยู่จริง

     แฟนฟุตบอลทุกคนรู้ว่าหงส์แดง คือชื่อเรียกของสโมสรฟุตบอล Liverpool FC ซึ่งเป็น 1 ในทีมฟุตบอลของประเทศอังกฤษ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะรู้ว่าที่มาของชื่อทีม และตราสัญลักษณ์ของทีม Liverpool ที่แท้จริงแล้วมาจากอะไร

     สำหรับคนที่เริ่มมาสนใจกีฬาฟุตบอลของอังกฤษใหม่ๆ ก็จะรู้ว่าชื่อทีมฟุตบอลของอังกฤษนั้นส่วนใหญ๋จะตั้งตามชื่อเมืองของแต่ละทีม Liverpool เองก็เช่นกัน แต่ในบทความนี้เราจะมาเล่าถึงที่ไปที่มาของชื่อเมือง Liverpool ก่อนจะกลายมาเป็นชื่อของทีมฟุตบอลอย่างตอนนี้ครับ

สัญลักษณ์ที่เรามักเรียกว่าหงส์แดงในตราสโมสร Liverpool นั้น แท้จริงแล้วไม่ใช่หงส์ แต่เป็นนก และเป็นนกที่ไม่มีอยู่จริง เอาละสิ แล้วเจ้านกตัวนี้คืออะไร มาจากไหน ทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ เป็นเพียงศิลปะจากจิตรกรหรือนักออกแบบที่มโนกันขึ้นมาเองใช่ไหม

     คำตอบอยู่ตรงนี้ครับ เรื่องนี้ต้องไล่เรียงย้อนกันไปยาวนานมากจนถึงศตวรรษที่ 13 ( ปี คศ.1207) ในสมัยที่อังกฤษมีกษัตริย์ชื่อ King John ได้ตั้งเมืองท่าขึ้นมาเมืองหนึ่งชื่อว่าเมือง Lerpoole เพื่อใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการส่งทหาร อาวุธ และเสบียงในการทำสงคราม  ก่อนที่เมืองนี้จะยกฐานะเป็นเมือง Liverpool ในปี ค.ศ.1797

     กษัตริย์ John มีตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์คือรูปนกอินทรีย์คาบดอกไม้ และเมื่อศตวรรษที่ 17 ได้พบว่าตราสัญลักษณ์นั้นหายไป จึงได้สั่งให้ทำขึ้นมาใหม่ แต่ปัญหาอยู่ที่จิตรกรผู้วาดนั้นไม่เคยเห็นนกอินทรีย์มาก่อน จึงจำเป็นต้องหาต้นแบบของนกที่จะนำมาเป็นตราสัญลักษณ์นี้ 

     และในเมืองนั้นเองก็มีนกชนิดหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นนกกาน้ำ (Cormorant) มีนิสัยชอบคาบสาหร่ายทะเลที่มีชื่อว่า Laver ไปทำรัง จนกลายเป็นชื่อเมือง Liverpool ในที่สุด และเชื่อว่าเจ้านกชนิดนี้เองก็ถูกใช้เป็นต้นแบบในการทำเป็นตราสัญลักษ์ใหม่ของ King John และถูกเรียกว่านก Liver Bird จนเมื่อมีการก่อตั้งทีมสโมสรฟุตบอล Liverpool ใน ค.ศ.1892 ก็มีการใช้นก Liver bird มาเป็นตราสัญลักษณ์ของทีมนั่นเอง แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น