Looking For Anything Specific?

แช่งให้เขาไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด แต่หารู้ไม่ว่าจริงๆเขารอสิ่งนี้อยู่

      ไปแช่งเขาไม่ให้ได้ผุดได้เกิดมาอีก รู้ไหมว่าจริงๆแล้วหลายคนรอสิ่งนี้มานานแสนนานแล้ว แต่ตัวเราไม่เข้าใจเองจึงไปแช่งเขาแบบนั้น

     หากใครศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนามาบ้าง ย่อมรู้ว่าสุดท้ายของการบำเพ็ญเพียรของพระสงฆ์หรือจะเป็นฆราวาสก็ตาม  นั่นคือการบรรลุมรรคผลนิพพาน หรือเรียกง่ายๆว่าสำเร็จอรหันต์นั่นเอง 

     และการสำเร็จอรหันต์เท่านั้น จึงจะทำให้ผู้นั้นไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้อีกแล้ว สิ้นแล้ว จบแล้ว แม้จะยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างสิ้นกิเลสแล้ว อยู่ก็ได้ ตายก็ได้ เพราะหมดสิ้นหน้าที่ใดๆทั้งสิ้นแล้ว ท่านผู้นั้นจะไม่ต้องมากังวลกับสิ่งใดๆอีกแล้ว

     การที่ไปแช่งด่าเขาให้ตายไปแล้วไม่ได้ผุดได้เกิดอีก นั่นก็เหมือนคำอวยพร ให้สิ้นทุกข์ใดๆที่มี สิ้นกิเลส สิ้นหน้าที่ ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วนั่นเอง แต่หลายคนยังเข้าใจว่าเขาแช่ง เขาด่า ไปโกรธ ไปเกลียดเขา ทั้งที่จริงๆแล้วนั่นคือคำอวยพรชั้นดีนั่นเอง หากมีใครมาด่ามาแช่งเราว่าขอให้ไม่ได้ผุดได้เกิดอีกเลย จงกล่าวสาธุในใจเถิดครับ

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น