Looking For Anything Specific?

ใช้รถต้องรู้ ประกันรถไม่คุ้มครอง 6 กรณีนี้นะ

 ประกันรถไม่คุ้มครอง 6 เรื่องนี้

1. ใช้ใบขับขี่ผิดประเภท  ใบขับขี่นั้นมีหลายประเภท บางประเภทใช้แทนกันได้ แต่บางประเภทก็ใช้แทนกันไม่ได้ เช่น ผู้ที่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ จะไม่สามารถใช้แทนใบขับขี่รถยนต์ได้ แต่หากมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะก็สามารถใช้แทนใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลได้เป็นต้น 

2. เมาเหล้า หรือเรียกว่าเมาแล้วขับ โดยการจะถือว่าเมาหรือไม่เมานั้น ต้องวัดกันตามที่กฎหมายกำหนด นั่นคือมีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แม้ว่าตัวคุณเองจะไม่ได้แสดงอาการว่าเมา หรือไม่รู้สึกว่าเมาเลยก็ตาม

3. การนำรถยนต์ไปใช้นอกเขตคุ้มครอง โดยปกติหากเราทำประกันรถยนต์ไว้ในประเทศไทย ความคุ้มครองก็จะเป็นภายในประเทศเท่านั้น หากมีการนำไปใช้ในต่างประเทศ แล้วเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ได้รับการคุ้มครอง เว้นแต่มีเงื่อนไขว่าคุ้มครองในต่างประเทศ หรือคุณซื้อประกันเพิ่มเติมก่อนออกเดินทางด้วย

4. นำรถยนต์ไปใช้ในการลากจูงหรือผลักดัน การกระทำเช่นนี้ หากว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา บริษัทประกันสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้นะครับ ถือว่าเราประมาท เพราะรถยนต์ส่วนบุคคลตามปกติของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำการลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่เป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้ และได้ทำประกันไว้เพื่อคุ้มครองการใช้งานในรูปแบบนี้ด้วย

5. ใช้รถยนต์เพื่อแข่งขันความเร็ว แน่นอนละครับ หากว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นและบริษัทประกันสืบรู้ว่าเรานำรถยนต์ของเราไปใช้แข่ง ไม่ว่าจะในสนามแข่งหรือตามถนนหนทางทั่วไป บริษัทประกันก็ปฏิเสธการคุ้มครองได้ทันที 

6. ใช้รถยนต์ในเรื่องผิดกฎหมาย เช่น เอาไปปล้นธนาคารแล้วขับหลบหนีการจับกุมจนเกิดอุบัติเหตุ หรือใช้ขนยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย ลักลอบนำคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง หากเกตุอุบัติเหตุขึ้นมา ก็ต้องรับผิดชอบตัวเองครับ

     โดยปกติเรื่องนี้จะถูกเขียนอธิบายไว้ในกรมธรรม์ให้ทั้งหมดอยู่แล้ว แต่ก็แน่ละ น้อยคนนักที่จะอ่านทุกตัวอักษร ยอมรับว่าผมคนหนึ่งที่ไม่ได้อ่านครับ ด้วยเนื้อหาที่มากมายและยังเป็นภาษากฎหมายอีกด้วย ทำให้เราต้องหาข้อมูลและเอามาสรุปง่ายๆให้ทุกคนได้รู้กันตรงนี้ครับ


 

แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

  1. ไม่ระบุชื่อ2 สิงหาคม 2565 เวลา 09:30

    ใบขับขี่ชั่วคราว5ปีหมดอายุไม่ได้ต่อมา4ปีและทำหายประกันรับเครมคุ้มครองำหมครับ

    ตอบลบ