Looking For Anything Specific?

10 ความลับของมด ที่คุณอาจจะไม่เคยได้รู้มาก่อน Ant Secret

     10 ความลับของมด ที่คุณอาจจะไม่เคยได้รู้มาก่อน วันนี้ iZA จะนำเรื่องราวสาระน่ารู้เกี่ยวกับมดตัวเล็กๆแต่แสนยิ่งใหญ่มาฝากทุกท่านครับ

     1. มดเป็นแมลงในวงศ์ Formicidae มีอันดับที่เรียก่วา Hymenopetra และจากการสำรวจ พบว่ามดมีจำนวนมากกว่า 12,000 ชนิด ส่วนใหญ่มักจะอาศัยอยู่ในเขตร้อนของโลก แต่ก็สามารถพบได้ทั่วไปในเขตหนาว

     2. มดเป็นแมลงที่มีจำนวนรวมกันในรังเดียวได้มากถึง 1,000,000 ตัว เป็นอาณาจักรที่ใหญ่มาก และที่สำคัญ ยังมีการแบ่งวรรณะกันด้วยครับ มดแต่ละตัวจะมีหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจนโดยถูกกำหนดไว้ตั้งแต่เกิดเลย

     3. มดงานเป็นมดเพศเมีย มีจำนวนมากที่สุดในรัง ทำหน้าที่ในการหาอาหาร ดูแลรัง ดูแลตัวอ่อน คอยต่อสู้กับผู้รุกรานต่างๆ ที่สำคัญคือ มดงานพวกนี้ทุกตัวเป็นหมัน ไม่สามารถผสมพันธุ์ได้

     4. ผู้มีหน้าที่สืบพันธุ์ในแต่ละรังจะมีเพียงแค่มดตัวผู้ซึ่งมีจำนวนไม่มากและราชินีเท่านั้น มดอื่นๆ เช่นมดงาน มดทหาร ไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ 

     5. หัวของมดมีหลากหลายขนาดและรูปแบบ ขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์ แต่โดยส่วนใหญ่ที่เห็นจะมี ห้าเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงรี และรูปหัวใจ

     6. ใน 1 รัง จะมีราชินีเพียงตัวเดียวเท่านั้น เมื่อไรก็ตามที่มดไร้ราชินี ไม่ว่าจะตายหรือถูกจับตัวไป มดในรังนั้นก็จะไม่สามารถอยู่รวมกันเป็นรังได้อีก มักจะแยกย้ายกันไปคนละทิศทางจนตายไปเองหรือถูกจับกินเป็นอาหารในที่สุด และมดราชินีจะเป็นผู้กำหนดเพศ วรรณะ และจำนวนของมดในรังทุกตัวในรัง

     7. มดตัวผู้เป็นมดตัวใหญ่ที่มีปีก ใน 1 รังจะมีมดตัวผู้จำนวนไม่มาก และมีหน้าที่เพียงแค่ผสมพันธุ์กับราชินีเพื่อผลิตประชากรมดใหม่เท่านั้น

     8. หนวดมด มีความแตกต่างจากหนวดของแมลงชนิดอื่นๆ คือส่วนใหญ่จะมีลักษณะหักศอก เว้นแต่มดสายพันธุ์ Fomisintos เท่านั้นที่จะมีลักษณะม้วนเหมือนแมลงชนิดอื่นๆ หนวดมีหน้าที่ในการสื่อสารระหว่างมดในรังเดียวกัน การสื่อสารจะทำโดยการใช้หนวดสัมผัสกัน 

     9. ตาของมด มีหลายลักษณะ ทั้งตารวมและตาเดี่ยว ตารวมนั้นมักจะอยู่กันเป็นคู่ ส่วนใหญ่จะมี 2 คู่ มดส่วนใหญ่จะมีตาประเภทนี้ ส่วนตาเดี่ยวนั้นมักจะมี 3 ตาในมดตัวเดียว มักจะอยู่ใต้หนวด และมักจะเจอในราชินีและตัวผู้

     10. ปากของมดจะมี 2 ลักษณะ ขึ้นอยู่กับวรรรณะของมดตัวนั้น ส่วนใหญ่จะมีปากแบบกัดกิน มีลักษณะใหญ่ แข็งแรง มีทั้งแบบตรงและแบบสามเหลี่ยม ปากชนิดนี้ใช้ในการต่อสู้ ล่าอาหาร และทำงาน อีกชนิดหนึ่งคือาปากชนิดดูด มีไว้ใช้ดูดน้ำหวาน หรืออาหารจากดอกไม้ ปกติอยู่ในมดราชินีและมดตัวเมีย .

     ทั้งหมดไม่ใช่ความรู้ใหม่ แต่โดยทั่วไปก็มักจะไม่รู้กัน iZA จึงนำเรื่องราวนี้มาทบทวนให้กับผู้อ่านทุกท่านได้ทราบกันครับ

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น