วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศไล่ออกผู้พิพากษา

  จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง สิบตำรวจตรี ตำรวจจราจร ประจำสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กับชายผู้ซึ่งอ้างว่าตนเป็นผู้พิพากษา ระดับอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมอชอบ ภาค 8 จนกลายเป็นข่าวคึกโครมอย่างมากในโซเชี่ยล และ สังคมทั่วไป


     iZA News จึงได้ทำการสำรวจประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้ลงประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา ของปี พ.ศ. 2560 และ 2561 ว่าเคยมีข้าราชการตุลาการระดับผู้พิพากษาถูกลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นให้ออก หรือ ไล่ออกจากราชการหรือไม่

    ผลการตรวจสอบประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น ทำให้ถึงกับตะลึกไปเลยทีเดียว เมื่อพบว่า ตลอดปี 2560 และ 2561 นั้น พบว่ามีผู้พิพากษาถูกไล่ออก และ ให้ออก เป็นจำนวนถึง 10 คน


    นั่นทำให้รู้ได้ว่า แม้จะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ แท้จริงก็หาได้อยู่เหนือกฎหมายได้ หากถามว่านาทีนี้ ท่านผู้พิพากษาคู่กรณีกับตำรวจมีความกังวลใจบ้างไหม เชื่อว่าท่านผู้นั้นก็มีความกังวลใจอยู่ไม่น้อยทีเดียว แต่ทั้งนี้ก็ให้เป็นไปตามครรลองของกฎหมาย และ วินัยของข้าราชการตุลาการไปตามนั้น เพราะเราเชื่อว่า ทุกที่ย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปรายชื่อข้าราชการตุลาการที่มีประกาศให้พ้นจากหน้าที่ช่วงปี พศ.2560-2561 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

นายชาญวิทย์ ทรงสว่าง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 ประกาศเมื่อ 1 มิถุนายน 2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/162/17.PDF

นายนราไกร ชัยวิชิต ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2560 ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/168/16.PDF

นางจตุพร จันบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้ ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศเมื่อ 13 ธันวาคม 2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/322/1.PDF

นายสมศักดิ์ ประณิธิพงศ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 8 ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม 2560 ประกาศเมื่อ 13 ธันวาคม 2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/007/27.PDF

นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2560 ประกาศเมื่อ 25 ธันวาคม 2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/007/27.PDF

นางสาวเพชรน้ำผึ้ง เทพพิพิธ ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่ 6 มกราคม 2558
นายวิวัธน ทองลงยา ผู้พิพากษาศาลฏีกาประจำสำสักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม 2560
นายกุลธวัช ภู่ภูมิรัตน์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2560
ทั้ง 3 รายชื่อ ประกาศคำสั่งเดียวกันเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/326/T_0059.PDF

นายอนันต์ อุดมปัญญาวิทย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้ เมื่อ 27 สิงหาคม 2561 ประกาศเมื่อ 17 เมษายน 2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/097/T_0019.PDF

นายพิทักษ์ เริ่มก่อกุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา เมื่อ 28 ธันวาคม 2561 ประกาศเมื่อ 17 เมษายน 2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/115/T_0039.PDF


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม