วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

6 สถานที่ บริจาคเงินลดภาษีได้ 2 เท่า ทำที่ไหนได้บ้าง

     ใกล้ได้เวลาที่หลายๆคนจะต้องจ่ายภาษีกันอีกแล้ว สำหรับบุคคลธรรมดา ก็อยู่ในช่วย เดือนมกราคา - มีนาคม ของทุกๆปี แต่วันนี้ iZA News จะมาแนะนำวิธีการทำให้เงินที่จะต้องจ่ายเป็นภาษีของเรา มีค่ามากเป็นสองเท่ากันครับ     วิธีที่หลายๆคนนิยมกันคือการ บริจาค เงินเพื่อช่วยเหลือกลุ่มต่างๆ ทั้งกลุ่มสาธารณะจากเอกชน หรือ จากหน่วยงานของรัฐบาลก็ตาม ทีนี้เราจะมาดูกันว่า ที่ไหนบ้างที่ทำให้เงินของเราทวีค่าขึ้นเป็นสองเท่าในการใช้เพื่อคำนวณภาณีเพื่อลดหย่อนภาษีของบุคคลธรรมดากัน

     1. บริจาคเพื่อการศึกษา
     การบริจาคเพื่อการศึกษานี้ สามารถทำได้ถึง 3 ทางด้วยกัน นั้นคือ

     1.1 บริจาคเพื่อสร้างอาคาร สถานที่ ให้กับสถาบันการศึกษา หรือ จะบริจาคเพื่อซื้อที่ดินก็ได้
     1.2 สื่อการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ สมุด ดินสอ โปรเจทเตอร์ คอมพิวเตอร์
     1.3 บุคคลากร โดยการจัดหาผู้มีความชำนาญในด้านต่างๆมาทำการสอนให้กับสถาณศึกษานั้น
ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสรรพากรได้ที่นี่
คลิ๊ก http://www.rd.go.th/publish/28654.0.html


     2.บริจาคเพื่อสนับสนุนการกีฬา
     การบริจาคชนิดนี้ ไม่ใช่ว่าให้กลุ่มหรือทีมกีฬาใดก็ได้นะครับ แต่เป็นการบริจาคให้กับ กลุ่มที่ได้รับการรับรองจากสรรพากรแล้วเท่านั้น
ตรวจดูรายชื่อ กลุ่ม ทีมกีฬาได้ที่นี่
คลิ๊ก http://download.rd.go.th/fileadmin/download/sportsociety_241256.pdf

     3.บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ
     เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาเบาบาง ส่งเสริมอาชีพต่างๆให้ก้บคนพิการ ตามหน่วยงานที่ได้ร้บการรับรองจากสรรพากร
ตรวจดูรายชื่อได้ที่นี่
คลิ๊ก http://www.rd.go.th/publish/36170.0.html

     4.บริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก
     ซึ่งโดยปกติแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกที่ มักจะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตัวเองอยู่แล้ว เราสามารถเข้าไปสอบถามเพื่อบริจาคได้ด้วยตนเองทุกที่
ตรวจสอบรายชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ที่นี่ คลิ๊ก http://dusitcenter.dusit.ac.th/schools/?region=north

     5. บริจาคให้โครงการฝึกอบรมเยาวชนของสถาณพินิจ
สามารถบริจาคได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ บำบัด ฟื้นฟู แก้ไข เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสถาณพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

     6.บริจาคเข้ากองทุนยุติธรรม
     กองทุนยุติธรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมาย  เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีความช่วยเหลือเช่น การขอปล่อยตัวชั่วคราว การให้ความรู้ การช่วยเหลือจากการถูกดำเนินคดี

     การบริจาคให้กับหน่วยงานทั้ง 6 ที่กล่าวมานี้ จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วจะต้องไม่เกิน 10 % ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆหมดแล้ว

     วิธีคำนวณภาษี  เช่น
นายชอบ มีรายได้ต่อปี   500,000 บาท
หักลดหย่อนตัวเอง        60,000 บาท
หัก ลูก 2 คน คนละ        30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
รวมแล้วหักลดหย่อนทั้งหมด 120,000 บาท
เหลือรายได้สุทธิ           380,000 บาท

เงินจำนวน 380,000 บาทนี้ จะเป็นเงินที่ใช้ในการคำนวณการเสียภาษี
เงินบริจาคจะนำมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 10%  ของรายได้สุทธิ  และ 10% ของนายชอบคือ 38,000 บาท


     หากนายชอบต้องการจ่ายภาษีให้น้อยลง ก็นำเงินไปบริจาคกับสถานที่ทั้ง 6 ที่กล่าวมาเพียงแค่ 19,000 บาท ก็จะได้รับการเพิ่มเป็นสองเท่า เสมือนการจ่ายไปถึง 38,000 บาท เพื่อนำมาเป็นส่วนลดหย่อนภาษีในขั้นตอนถัดไป เช่นจริงๆแล้วจะต้องเสียภาษี 50,000 บาท ก็จะจ่ายเพิ่มอีกเพียง 12,000 บาทเท่านั้น รวมกับที่บริจาคไปอีก 19,000 บาท เท่ากับจ่ายจริง 31,000 บาท ลดหย่อนเพิ่มไปถึง 19,000 เลย

     หากใครต้องการรายละเอียดที่ชัดเจนและแน่นอนกว่านี้ แนะนำให้ไปสอบถามที่สำนักงานสรรพากรใกล้บ้านท่าน เพราะจะได้รับคำตอบที่ชัดเจน ในส่วนรายละเอียดที่ทางเราได้ลงไว้นี้ เป็นเพียงตัวอย่างคร่าวๆเพื่อให้เข้าใจถึงการคำนวณยอดเงินบริจาคที่จะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เท่านั้น

     และนอกเหนือจากนี้ เรายังสามารถบริจาคให้เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา การให้ทุนการศึกษา มูลนิธิการกุศล ซื้อประกันชีวิต ลงทุนในกองทุนรวม ได้อีกด้วย

iZA News

   

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม