วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561

แนวโน้มการมองหาอาชีพของคนรุ่นใหม่ Young Rich

     โลกเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การเติบโตทางเศรษฐกิจ การเข้าถึงข้อมูล เทคโนโลยี และ วิธีคิดของผู้คนไม่อาจเหมือนเดิมได้อีกต่อไป และคำว่า Young Rich จะกลายเป็นเป้าหมายที่สำคัญสูงสุด     และด้วยความที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี่เอง ทำให้วิธีคิดเก่าๆบางอย่างเริ่มไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้ว เป็นคำตอบที่ไม่อาจจะใช้ได้จริงในทุกด้านอีกแล้ว โดยเฉพาะด้านการเลือกอาชีพของคนรุ่นใหม่ๆ เพราะคนรุ่นใหม่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นเข้าใจความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า เรียนรู้เทคโนโลยีได้ดีกว่า นั่นหมายถึงว่าเขาเหล่านั้นจะไม่ได้เลือกอาชีพเพียงเพราะความั่นคงอย่างเดียวเท่านั้น


     หลายๆคนไม่เลือกอาชีพรับราชการดังที่ครอบครัวหรือสังคมของเขาเคยยืนยันว่าเป็นสิ่งที่มั่นคงถาวร แต่กลับเลือกที่จะเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายของอาชีพต่างๆ และหาประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น บางคนเลือกที่จะทำงานในหลายๆที่ เพื่อดูว่าแต่ละที่เป็นอย่างไร ทำงานอย่างไร บริหารงานอย่างไร แล้วนำประสบการณ์ความรู้เหล่านั้นมาหลอมรวมและตกผลึกให้เป็นธุรกิจของเขาเองขึ้นมา การทำเช่นนี้ผู้ใหญ่หลายๆคนมักมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม เพราะมองว่าการเปลี่ยนงานบ่อยๆไม่ใช่เรื่องที่ดี แต่สำหรับคนรุ่นใหม่หลายๆคนมองว่า นั่นคือการเรียนรู้ที่ดีมาก เพราะการบริหารจัดการ และประสบการณ์ของแต่ละบริษัท แต่ละองค์กรนั้นไม่เหมือนกัน เขาจะมีโอกาสได้เรียนรู้ที่หลากหลายมากกว่าการทำงานอยู่แต่เพียงที่เดียว


      และด้วยแนวคิดนี้ ทำให้เกิดเศรษฐีรุ่นใหม่ๆขึ้นมาได้มากขึ้น เพราะแทนที่จะค่อยๆหาประสบการณ์ในการสร้างธุรกิจด้วยตัวเองเพียงอย่างเดียว (ในกรณีที่ครอบครัวไม่ได้ทำธุรกิจมาก่อน) เขาเหล่านั้นกลับเลือกที่จะเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์แล้วเท่านั้น จนหลายๆครั้งเราได้ยินว่าเด็กมัธยม หรือเด็กมหาลัยสามารถสร้างรายได้จำนวนมากจากสิ่งที่เขาได้เรียนรู้และลงมือทำ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานออนไลน์ หรือ การสร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยตัวของเขาเอง และเขาได้เรียนรู้ว่า อยากรวย ไม่สำคัญเท่าการลงมือทำให้รวย


     ก็ใช่ว่าทุกคนจะสามารถสำเร็จได้เหมือนๆกัน แต่ก็ทำให้เข้าใจได้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไร ทำให้ผู้เขียนมีความเข้าใจในวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ๆได้ จากการสอบถามเขาเหล่านั้นว่าอาชีพในฝันคืออะไร  และเขาอยากมีชีวิตแบบไหนในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น