วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

ตายก่อนตาย ทำได้จริงๆหรือ ธรรมมะเพื่อชีวิต

     ในศาสนาพุทธ เรามีความเชื่อในเรื่องวัฏสงสาร นั้นคือการเวียนว่ายตายเกิด และมีความเชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดของเรานั้นได้ผ่านมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน และจะเกิดขึ้นอีกนับครั้งไม่ถ้วนต่อไป ไม่ว่าเราจะอยากหรือไม่อยากก็ตาม ส่วนการได้เกิดเป็นอะไรมาบ้างแล้ว หรือจะเกิดเป็นสิ่งใดในอนาคต สิ่งเดียวที่กำหนดไว้คือ กรรม เท่านั้น กรรมนั้นหมายถึงทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว ที่จะเป็นตัวกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเท่านัั้น กรรมที่ล่วงมาแล้วในอดีตเราไม่สามารถไปแก้ไขได้


     และเพราะเราทุกคนล้วนมีความตายรออยู่เบื้องหน้าเช่นเดียวกันทุกๆคน ไม่มีใครสามารถที่จะหลีกหนีความตายไปได้ เราทุกคนล้วนรู้ถึงสิ่งนี้กันดีอยู่แล้ว แม้จะพยายามลืมหรือไม่นึกถึงความตาย แต่สุดท้ายความตายก็จะเกิดขึ้นกับทุกคนอยู่ดี  ไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นใครก็ตาม สิ่งเดียวที่คนๆนั้นจะนำติดตัวไปด้วยคือผลแห่งกรรมเท่านั้น

   
     หากในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าเราทุกคนล้วนมีความตายรออยู่เบื้องหน้า และสิ่งต่างๆนอกเหนือจาก บาป และ บุญ เราเอาไปไม่ได้เลย ใยไม่คิดที่จะตายซะก่อนล่วงหน้าที่จะตาย คำว่าตายก่อนนี้หมายถึงการเข้าถึงความจริงแท้ของชีวิต นั่นคือ อริยสัจ 4 อันประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และ มรรค ซึ่งเป็นทางแห่งการดับทุกข์อย่างแท้จริง หากละแล้วซึ่งความ โลภ ความโกรธ ความหลง เสียได้ ละความยึดมั่นถือมั่นต่างๆลงจนหมดสิ้น เข้าใจถึงกฏแห่งกรรม และ กฎแห่งชีวิต ท่านก็จะเสมือนคนที่ตายจากโลกนี้ไปแล้ว และท่านก็รู้ว่าไม่มีสิ่งใดจะทำร้ายคนตายไปแล้วได้ ท่านจะใช้เวลาที่ยังมีลมหายใจอยู่นี้เพื่อสร้างแต่บุญกุศล เพื่อที่วันหนึ่งเมื่อถึงคราวที่ต้องละสังขารไปจริงๆ ท่านจะได้ใช้บุญกุศลเหล่านี้เป็นเสบียงของท่านในภพชาติต่อไป และท่านจะพบกับความสุขที่แท้จริงด้วยตัวของท่านเองในชีวิตนี้ได้อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องรอให้ชาติหน้า ภพหน้ามาปรากฎเสียก่อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น