วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561

ทำไมถึงไม่มีภาพวาดหรือรูปปั้น รูปแกะสลัก ของพระพุทธเจ้าตัวจริง

     เคยสงสัยกันบ้างไหมครับ ทำไมถึงไม่มีรูปปั้น หรีอรูปวาดใบหน้าของพระพุทธเจ้า หรือแม้แต่พระเยซูคริสต์ ทำไมถึงไม่มีใครยอมวาดรูป หรือปั้นรูปของท่านเหล่านั้นไว้ หรือย่างน้อยก็น่าจะมีการแกะสลักเอาไว้ด้วยไม้ หรือ ด้วยหินบ้าง

     คำตอบนี้ดูเหมือนจะตอบยาก แต่จริงๆแล้วไม่ยากเลย สาเหตุนั้นเพียงเพราะว่า ในสมัยพุทธกาลนั้น ที่ประเทศอินเดียยังไม่มีกระดาษใช้นั้นเอง และการวาดภาพหรือการแกะสลักยังไม่เป็นที่นิยมในประเทศอินเดีย


     แม้คำสอนของพระพุทธเจ้าเองยังไม่เคยถูกจดบันทึกไว้ในกระดาษใดๆ แต่ได้นำมาเรียบเรียงและสังคายนาโดยการใช้ความจำของพระอรหันต์ที่จดจำคำสอนของพระองค์ได้ หาได้เกิดจากการที่มีผู้ใดจดบันทึกไว้ก่อน

     กระดาษชนิดแรกที่ถูกพบเจอ คือกระดาษ ปาปิรุส ของอียิปต์ เมื่อ  3,000 ปีก่อนคริสต์กาล แต่ก็ไม่ได้เป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่คนทั่วไป จนกระทั่งเมื่อประมาณ ปี คศ.105 จึงมีชาวจีนที่คิดค้นการทำกระดาษขึ้นมาได้ โดยการใช้ใยไม้มาละลายน้ำและนำมาตากให้แห้งเป็นแผ่น (เหมือนการทำการกระดาษสา) จากนั้นการใช้กระดาษในการเขียนและวาดภาพต่างๆจึงเริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้นจนปัจจุบัน     และในความเชื่อโบราณ การปั้นรูปคน การแกะสลักรูปคน หรือ วาดรูปคนนั้นเป็นสิ่งที่เป็นบาป จึงทำให้ในสมัยพุทธกาลนั้นไม่มีการปั้นรูปปั้น แกะสลัก หรือแม้แต่การวาดรูปบนฝาผนังเกิดขึ้น

     ส่วนการที่หลายๆคนพูดถึงรูปภาพบางรูปที่อ้างว่าเป็นภาพของพระพุทธเจ้าสมณโคดมนั้น จากหลักฐานหลายอย่างที่มีผู้คนให้ความสนใจวิเคราะห์ถึงภาพนั้น ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าไม่น่าจะเป็นภาพจริง เพราะไม่ต้องด้วยลักษณะของมหาบุรุษเลย อีกทั้ง ลักษณะการแต่งกายและเครื่องประดับ ล้วนไม่น่าใช่สิ่งของที่ผู้คนในอินเดียใช้กัน


     แล้วรูปปั้นต่างๆที่เป็นพระพุทธรูป ตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาจากไหน เหล่านักวิชาการคาดว่ามาจาการคาดเดา และ ดึงเอาลักษณะที่กล่าวถึงในลักษณะต่างๆของพระองค์รวมทั้งคำสอนของพระองค์มาจินตนาการและปั้นให้เกิดขึ้น ให้เหมาะ จนมีลักษะอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้     

บทความที่ได้รับความนิยม