Looking For Anything Specific?

ปืนอัดลม ที่ครอบครองแล้วมีโทษจำคุกตลอดชีวิต

     เมื่อพูดถึงปืนอัดลม คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่ามันคือปืนเด็กเล่นที่ใช้แรงลมอัดเอาหัวกระสุนพลาสติกเล็กๆออกมา เอาไว้ยิงเป้ากระดาษหรือตุ๊กตาเล็กๆให้เป็นเรื่องสนุกสนานกัน     แต่ในความจริงแล้ว ปืนอัดลมถือเป็นอาวุธโดยสภาพที่ผู้จะมีไว้ในครอบครองได้ต้องได้รับอนุญาตเช่นเดียวกับอาวุธปืนทั่วไป เว้นแต่เป็นปืนเด็กเล่นที่มีขายกันตามร้านของเล่น ตามตลาดนัด อันนั้นไม่ต้องขออนุญาต


     อาจเพราะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือด้วยความประมาท ทำให้บางคนมีปืนชนิดนี้ไว้ในครอบครอง โดยหารู้ไม่ว่าเจ้าปืนอัดลมชนิดนี้มีระบบเก็บเสียงติดอยู่ที่ปากกระบอกปืนด้วย หรือบางทีก็รู้แต่ไม่คิดว่าจะมีอะไร เพราะมันก็แค่ปืนอัดลม


     เจ้าปืนอัดลมกระบอกนี้มีชื่อว่า Gamo Black Bull ใช้กระสุนอัดลมขนาดเบอร์ 2 (เท่าขนาด .22) และเจ้าตัวปัญหาคือที่ปลายกระบอกปืนนั้นมีระบบเก็บเสียง หรือเรียกว่าการลดเสียงติดอยู่ด้วยมาจากโรงงานและไม่สามารถถอดออกได้ ซึ่งกฎหมายไม่อนุญาตให้ประชาชนมีเครื่องเก็บเสียงอาวุธปืนไว้ในครอบครอง แม้จะลดเสียงเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าลด และกำหนดให้สิ่งนี้เป็นยุทธภัณฑ์ จึงทำให้ปืนกระบอกนี้กลายเป็นอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ เมื่อออกใบอนุญาตไม่ได้ การนำเข้ามาจึงผิดกฎหมาย หรือ เรียกว่าปืนเถื่อนนั่นเอง


     และโทษของการมีปืนอัดลมชนิดนี้ไว้ในครอบครองนั่น คือโดนข้อหามีอาวุธปืนที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ (เหมือนพวก M16 ฯลฯ) มีโทษจำคุกตังแต่ 2 ปี ถึง ตลอดชีวิต