Looking For Anything Specific?

จำไว้ เมื่อหมดประโยชน์เขาก็ทิ้ง

     ท่านทั้งหลาย จงมาฟังทางนี้เถิด โดยเฉพาะท่านที่มียศ มีตำแหน่งทั้งหลาย ความจริงนี้จะช่วยเตือนใจท่านได้บ้าง ไม่มากก็ต้องมีสักน้อยอย่างแน่นอน


     สิ่งใดมี "คุณค่า" เราวัดกันด้วยอะไร สิ่งใดที่มี "มูลค่า" เราวัดกันด้วยอะไร คุณค่าและมูลค่านั้นแตกต่างกันอย่างมาก คุณค่าเป็นเรื่องของความรู้สึกความผูกพัน แม้ไม่มีราคาสักสลึงก็อาจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากก็ได้ ส่วนมูลค่านั้นเป็นเรื่องของความจับต้องและคำนวณได้ กำหนดได้ มีราคาได้ บางสิ่งอาจจะมีทั้งคุณค่าและมูลค่า บางสิ่งก็มีแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น

     คนๆหนึ่งที่เกิดมาบนโลกนี้ อาจสร้างคุณค่าให้ตัวเองด้วยการทำตัวมีประโยชน์แก่ตัวเอง แก่สังคม แก่โลกนี้ และอาจสร้างมูลค่าให้กับตัวเองเมื่อต้องกลายเป็นคนสำคัญ คนมีชื่อเสียง หรือเป็นคนมีความรู้ ใครอยากให้ไปโชว์ตัวที่ไหนก็ต้องมีเงินจ้าง หรือมีสิ่งตอบแทน จะทำอะไรก็ได้เงินได้ทอง ได้ผลประโยชน์ไปทุกอย่าง เขาจึงเป็นทั้งคนที่มีคุณค่าและมูลค่ากันไปในตัว


     สิ่งของบางอย่างเมื่อยังมีคุณค่าและมูลค่า ใครๆต่างก็พากันกราบไหว้เคารพบูชา แต่เมื่อหมดคุณค่า หรือมูลค่าลงแล้ว เขาก็พากันเอามาทิ้ง ดังเช่นพระพุทธรูป รูปปั้น รูปหล่อพระเกจิอาจารย์ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พอแตกหัก ชำรุดเสียหาย เขาก็เอามาทิ้ง โดยไม่คิดว่าก่อนหน้านี้ได้กราบไหว้ บูชา ด้วยดอกไม้ ธูปเทียน  อาหารคาว หวานสารพัด

     ท่านทั้งหลายที่มียศ มีตำแหน่ง มีอำนาจ โดยเฉพาะ ตำรวจและทหาร พึงระวังสังวรณ์ไว้ให้ดี วันนี้เรามีคุณค่า หรือมูลค่าในตัวมากน้อยแค่ไหน วันนี้ได้ทำอะไรที่มีคุณค่ากับตัวเองและคนอื่นๆหรือไม่ ลด หรือ ละ โลภ โกรธ หลงลงบ้างไหม หรือยังคิดถึงแต่ตัวเองอยู่อย่างเดียว หลงในตัวกู ของกู อยู่ไหม และได้สร้างมูลค่าให้ตัวเองไว้เพื่อชีวิตหลังวัยเกษียณบ้างหรือยัง หรือว่าเงินบำนาญนั้นเพียงพอกับชีวิตที่เหลือแล้ว แม้หากท่านรู้สึกเพียงพอแล้วกับมูลค่า ทรัพย์สินต่างๆที่มีแล้ว ก็ขออย่าลืมการสร้างคุณค่าเลย ยามใดหมดอำนาจวาสนาแล้ว ไปไหนมาไหนก็ยังมีคนยกมือไหว้ ทักทาย ถามหาให้ได้ชื่นใจกันได้เสมอ


     จงใช้ปัญญาพิจารณาให้ดีเถิด อย่ามัวเมากับลาภ ยศ สรรเสริญ และอำนาจเพียงอย่างเดียว วันนี้สิ่งเหล่านั้นอาจจะยังสวยงาม แต่วันใดที่มันแตกสลาย ผุพัง หรือสิ้นลงแล้ว ท่านก็จะไม่ต่างอะไรจากพระพุทธรูปที่เขาเอามาทิ้งนี้เลย

iZA NEWS

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น